Pra Milan od Lužice

PREDEO ŽEGE

Vekovne močvare, divlje trave suše se peskom iz naših reka.
Na obalama Dunava, Save izrasta naselje novog veka.

Grade se škole, putevi, zgrade Niču obrisi novoga grada.
Sve to podižu ruke mlade
na gradilištu Novog Beograda.

Čitav taj predeo menja lice
Proleće topi naslage snega.
Tu gde su pevale barske ptice
iz peska i srca bije žega.

Novim putem vozila jure
na sve strane motori zuje.
Veseli ljudi nekuda žure, radosna pesma svuda se čuje.

A kad porastem jednoga dana postaće veliki i moj grad. Prepun parkova i fontana
biće on najlepši, večan i mlad.Maj 1961.
Predeo Žege (Novi Beograd)

(Pesnik je ovu pesmu napisao sa jedanaest godina, u paviljonu 20)SEDAMDESET DVE GODINE NOVOG BEOGRADA


1948 - 2020

"PAVILJONAC UVEK"

UDRUŽENJE STAROSEDELACA NOVOG BEOGRADA